24/12/2014
2710

Hiệp cùng Bà Cố, Thầy Đaminh Nguyễn Anh Tường và gia đình, chúng con dâng Thánh lễ và Cầu nguyện cho Ông Cố Đaminh Maria trong ngày giỗ 1 năm (24/12).
 
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Ông Cố về hưởng nhan thánh Chúa; đồng thời xin Ông Cố phù hộ cho gia đình và cho chúng con.
 

114.864864865135.135135135250