Cầu cho linh hồn Đa Minh Maria
Cầu cho linh hồn Đa Minh Maria
/ 2815
Cầu cho linh hồn Ông Cố Đaminh Maria Nguyễn Văn Từ, Chúa gọi về ngày 24/12/2013, giỗ 1 năm ........................................................... ...
Cầu nguyện
Cầu nguyện
/ 2404
Cầu cho gia đình được bình an ...
Cầu cho linh hồn Maria
Cầu cho linh hồn Maria
/ 1416
Trong niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh Chúng con kính báo : Bà cố MARIA VŨ THỊ MẦU Sinh năm 1920 tại Ngô Khê, Bắc Ninh Được Chúa thương gọi về vào lúc 15 giờ 30, Chúa Nhật 23 tháng 11 năm 2014 Hưởng thọ 94 tuổi Linh cữu quàn tại tư ...
Xin ơn bình an
Xin ơn bình an
/ 1357
Xin cầu nguyện cho con và gia đình con được bình an               Con Đa Minh Nguyễn Minh Tường, O.P ...
Cầu nguyện
Cầu nguyện
/ 1238
Xin cầu nguyện cho Ân Nhân và Thân Nhân, những người còn sống và đã qua đời ...
Cầu cho Linh mục GIUSE NGUYỄN CÔNG MINH, SVD
Cầu cho Linh mục GIUSE NGUYỄN CÔNG MINH, SVD
/ 1711
CÁO PHÓ Chúng tôi thành kính báo tin cùng quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quí Cộng Đồng, Cộng Đoàn Dân Chúa, quí Hội Đoàn, quí ông bà, quí thân bằng quyến thuộc, và quí bạn hữu xa gần là   Linh mục GIUSE NGUYỄN CÔNG MINH, ...