24/12/2014
1685

 
HÂN HOAN REO MỪNG
 
ĐÊM NAY
 
"CON THIÊN CHÚA đã làm người và gia chúng ta”. (Ga 1 14)

Trong tâm tình ấy, 
Đan viện Đaminh chúng con 
nguyện xin ơn 

BÌNH AN của Chúa Hài Nhi 
đổ tràn xuống 


- Quý bề Trên - Quý Thân Nhân - Quý Ân Nhân và toàn thể Anh Chị Em.
114.864864865135.135135135250