10/12/2014
1527
            
Ơn Gọi - Vocation   
 
 
Bạn muốn phụng sự Chúa Kitô
 trong ơn gọi chiêm niệm Đaminh?
                 

ĐIỀU KIỆN TUYỀN SINH
 
 
Những thiếu nữ Công giáo
muốn gia nhập Đan viện Đaminh
 cần những điều kiện sau :
 
  • Ý hướng ngay lành;
  • Ước muốn sống đời cầu nguyện trong cô tịch;
  • Khả năng thích nghi với đời sống cộng đoàn;
  • Trí phán đoán lành mạnh;
  • Tâm lý quân bình và ổn định;
  • Sức khỏe tốt;
  • Trình độ văn hóa : Trung Học Phổ thông;
  • Tuổi từ 20 đến 35.
                      
 
                HỒ SƠ
 
    -  Đơn xin gia nhập Đan viện;
    -  Chứng chỉ học trình;
    -  Giấy tùy thân hợp pháp;
    - Chứng chỉ Rửa tội, Thêm sức;
    - Giấy chứng nhận hôn phối
      của cha mẹ;
    - Giấy giới thiệu của Cha xứ;
    - Giấy chứng nhận sức khỏe.
 
 
           

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Đan viện Đaminh
572 C - Ngũ Phúc, Hố Nai 3,
Trảng Bom,  Đồng Nai
Điện thọai :  (061) 398 4822
Email : danviendaminh@yahoo.com
 
 
 
 
 
 

              
  
 
 
 
  
114.864864865135.135135135250