09/02/2019
77
Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật V – Mùa Thường Niên C
Lc 5, 1-11
 
Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen nê sa ret, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simôn đáp: “Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. họ làm hiệu cho các bạn chài kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. 

Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người cómặt ở đó với ông đều kinh ngạc. cả hai người con ông Dê bê đê là Gia cô bê và Gio an, bạn chài  với ông Si môn, cũng kinh ngạc như vậy. bấy giờ Đức Giê su bảo ông Si mon : "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng dẫn mở ra một khung cảnh là nơi làm việc : Bên bờ hồ, nơi những người đánh có đang lao tác, ồn ào, bận rộn. Hẳn ở đó có nỗi buồn bực, những chán nản, thất vọng ; và giữa những con người, giữa cuộc sống đầy nhọc nhằn mưu sinh… Đức Giêsu đến, ở giữa họ, “Người  xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.”
Tôi ngắm nhìn và thấy : Ngày hôm nay chiếc thuyền đó vẫn đang ở đây giữa lòng đời - chiếc thuyền Hội Thánh, có Chúa Giêsu ngồi xuống và giảng dạy. Điều này cũng cho tôi cảm nghiệm ấm áp khi liên tưởng đến Thánh Lễ, từ chiếc thuyền của Thánh Phêrô :  Hội Thánh có Chúa Giêsu ở giữa, và mỗi ngày ở khắp nơi, trong thánh lễ Lời Chúa được công bố và được giảng dạy.

Tôi nghĩ đến những mầu nhiệm, những phép lạ diễn ra trong thánh lễ, đến sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại nhờ thánh lễ nơi Lời Thiên Chúa được công bố và Chúa Giê su đang hiện diện thực sự ; Nhưng có lẽ rất ẩn dấu và âm thầm như khi ấy - bên bờ hồ Ghen-nê-sa-ret : Lúc đến và bước xuống thuyền, Người như không đả động gì đến công việc và mệt nhọc của họ. Tôi tự hỏi : Chúa Giêsu nghĩ gì khi Người bước xuống thuyền của các ông ? Nhưng, việc Người làm sau khi giảng làm cho tôi cảm nghiệm tấm lòng của Người. Trong thực tế Người đã nhìn các ông khi các ông đánh cá, đã thấy nỗi vất vả suốt đêm. Những nhọc nhằn và thất bại của các ông. Người đã âm thầm ở đó lắng nghe và cảm thấu nỗi niềm của họ, Người đến không chỉ để giảng dạy mà còn để trao tặng sự trợ giúp rất thật, rất thực tế với mong đợi của họ. Họ là những người đánh cá vừa thất bại sau một chuyến ra khơi vất vả suốt đêm và người ban tặng một mẻ cá đầy ắp thuyền.

Nhưng trước đó, là một thách đố cho niềm tin của họ. Việc Người đề nghị : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Thách đố sự nhận định của họ về Đức Giêsu. Họ đã thấy sức hấp dẫn của Người trước đám đông, họ để Đức Giêsu xuống thuyền, họ nghe những Lời Người giảng dạy khi ngồi trên thuyền của mình, họ nghĩ gì về Người, về những Lời Người rao giảng khi ấy ?

Tin Mừng không thuật lại cảm nghĩ gì của các môn đệ, nhưng kể lại sự việc ông Simôn đáp : “Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”

Tại sao ông lại vâng lời ? Trong khi lời đề nghị rất “mới lạ” so với kinh nghiệm thực tế ông đã trải qua. Ở đây, tôi chiêm ngắm và thấy sự “vâng phục” của ông Simôn Phêrô chính là kết quả của việc trước đó. Khi Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ông mà giảng dạy, ông đã lắng nghe và Lời đó đã tác động và cách nào đó ông đã “bị Lời thu phục” trong tâm hồn ông rồi.

Cuối cùng Lời ấy hoàn toàn “chiếm lấy” tâm hồn ông khi sự vâng phục cho ông thấy “Chúa” của ông” : “Lạy Chúa !  Xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” Ông không còn thiết gì đến thuyền và cá của mình, nhưng để đời mình cho cuộc chinh phục với Thuyền và Cá của Chúa Giêsu :

“Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người cómặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê bê đê là Gia cô bê và Gio an, bạn chài  với ông Si môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ,  Đức Giê su bảo ông Si mon : "đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.”

Cầu nguyện

Lạy Chúa !
Chính từ sự vâng phục Lời của Thánh Phêrô đến mẻ cá lạ, đến sự suy phục đức tin và cuối cùng là bỏ hết mọi sự chỉ để theo Chúa mà thôi. Xin cho con cũng có một tâm hồn biết lắng nghe và mau mắn vâng lời để sức mạnh và quyền năng của Chúa được thể hiện trong đời sống con. Hơn nữa, xin cho con không chỉ biết dừng lại ở những thực tại trần thế, ở những thành quả đạt được nhưng luôn hướng đến để theo Chúa và trở thành môn đệ của Chúa.
 
 
114.864864865135.135135135250