Lectio Divina Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C
Lectio Divina Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C
/ 70
Lectio Divina Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C 1. Lời Chúa : Lc 6, 17. 20-26 "Phúc cho những kẻ nghèo khóm… đói khát… khóc lóc… Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có". Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên ...
Lectio Divina Chúa Nhật IV Thường NIên - Năm C
Lectio Divina Chúa Nhật IV Thường NIên - Năm C
/ 64
Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật V – Mùa Thường Niên C Lc 5, 1-11   Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen nê sa ret, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá ...
Lectio Divina Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C
Lectio Divina Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C
/ 65
Chia Sẻ TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN   Hôm ấy, tại hội đường Nazaret, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giê su bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục ...
Lectio Divina Chúa Nhật III Thường NIên - Năm C
Lectio Divina Chúa Nhật III Thường NIên - Năm C
/ 65
Lectio Divina Chúa Nhật Tuần III Thường Niên - Năm C 1. Lời Chúa : Lc 4, 14 - 21 Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đầy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Ngài đần ra khắp cả vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và ...
Lectio Divina Lễ Chúa Hiễn Linh
Lectio Divina Lễ Chúa Hiễn Linh
/ 74
LỄ CHÚA  HIỂN LINH TIN MỪNG MATTHEU 2,2-12 Khi Đức Giê su ra đời tại Belem, miền Giuđê thời vua Hêrô đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao ...
Lectio Divina Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
Lectio Divina Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
/ 101
Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C Lc 1, 39 – 45 NIỀM VUI GẶP GỠ “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?...” Chúng ta đang tiến gần đến ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Cả một Mùa Vọng – đến nay là 23 ngày đợi trông – chỉ còn một ...
Lectio Divina Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
Lectio Divina Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C
/ 95
LECTIO DIVINA CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM C 1. Đọc Lời Chúa: Lc 3,10-18 “Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: ‘Chúng tôi phải làm gì?’ Ông trả lời: ‘Ai có hai áo, thì hãy chia cho người không có….’ …Hồi đó ...
Lectio Divina Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B
Lectio Divina Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B
/ 96
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Tin Mừng Lc 3,1-6 “Thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”?  “Năm thứ mười lăm dưới triều Hoàng Đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi la tô làm tổng trấn miền Giu đê, Hê- rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-lip-phê ...
Lectio Divina Chúa Nhật 33 Thường NIên - Năm B
Lectio Divina Chúa Nhật 33 Thường NIên - Năm B
/ 133
CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B Đọc Lời Chúa: Mc 13, 24-32 Khi ấy, Ðức Giêsu nói các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, ...