29/11/2014
1469
Giới thiệu - About us
 
 
TUYÊN NGÔN SỨ VỤ
  Chúng tôi: 
 
 * Các nữ Đan sỹ Đaminh :
 -  Sống trong đan viện theo luật Nội vi Giáo Hoàng;
-  Theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, noi gương Đức Trinh N Maria;
- Yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
*  Ở Trung tâm Sứ Vụ của Dòng :
 
Có nhiều ân sủng khác nhau, nhưng cùng một Thánh Thần, một tình yêu.
Trong khi các anh chị em và Huynh đoàn Giáo dân Đaminh
“loan giảng Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô trên mọi nẻo đường thế giới”,
 thì các nữ đan sĩ tìm kiếm Thiên Chúa, học hỏi và cầu nguyện trong cô tịch,
để Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra không trở về vô ích,
nhưng hoàn tất những điều đã được phán ra”  (x. Is  55,10) (HPNT số 1, II).
 
*  Cảm thức sâu xa với Giáo Hội và Dân tộc
 
 
DOMINICAN MONASTERY
OF OUR LADY OF THE HOLY SPIRIT, VIET NAM
 
MISSION STATEMENT
 
We are:
 
* Cloistered:
 
Living in the monastery according to the Verbi Sponsa (Canon Law, n. 622)
Entering into Jesus’ unceasing prayer, celebrating the adoration of the Blessed Sacrament in particular.
Intensely present at the heart of the Church, a deep communion of love for God and neighbor.
 
* Dominican
Sharing in the Preaching Mission of the Order by the witness of Gospel through:
  • Community life;
  • Devout celebration of the Liturgy;
  • Praying, studying and pondering the Word of God;
  • Observing the Gospel’s counsels;
 
* Nuns: Monastic and Contemplative; devoted to humble labor and diligent study; living under the Holy Spirit’s guidance in imitation of our Holy Mary. 
114.864864865135.135135135250