01/11/2020
693
                                       Ý Hướng Nên Thánh

            Sự thánh thiện không phải là điều xa xỉ chỉ dành cho một số ít, nhưng là một bổn phận dành cho con, cho hết mọi người nên thánh. Thánh Tôma từng nói : “Sự thánh thiện không hệ tại nơi điều gì khác hơn là nơi một quyết định vững chắc. Đó là hành động anh hùng của một linh hồn phó thác cho Thiên Chúa”.

            Bài giảng trên núi hôm nay trong Tin Mừng Mt 5, 1-12 là một sắc lệnh phong thánh ngắn gọn, dứt khoát nhất. Chúa Giê su đã tuyên bố ban nước trời cho những ai sống nghèo khó, cho những người sống hiền hòa, cho những người ưu phiền, những người đói khát công chính, những người biết xót thương, những người có tâm hồn trong sạch, những người xây dựng hòa bình, những người chịu bách hại vì chính đạo. Mừng lễ các thánh Nam Nữ là con được chiêm ngắm hạnh phúc vinh quang của các ngài trong Nước Trời mà noi gương phấn đấu, hy sinh của các ngài, vì biết rằng hết mọi người đều được mời gọi nên thánh và phải nên thánh. Công đồng Vaticanô II đã nhắc nhở vài chân lý quan trọng :

1. Tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Trọng tâm của việc nên thánh là việc thực hành đức ái (chứ không phải là làm phép lạ, hoặc những việc lẫy lừng).

2. Tuy bản chất của việc nên thánh là một, nhưng đường lối nên thánh thì nhiều, tùy theo ơn Chúa ban cho mỗi người và tùy theo môi trường sống (LG, V).

            Bài học cho con tiến bước trong sự thánh thiện, là dù các thánh có những thành công rực rỡ nhưng cũng có những thất bại lỗi lầm. Nhưng cuối cùng, các ngài đã đạt đích là nhờ đã cố gắng lien lỉ và đã biết hợp tác  với ơn Chúa một cách kiên cường. Đó là thái độ cho con học hỏi và giúp con xác tín hơn rằng: con có thể làm thánh được. Vì nếu con không làm thánh được thì Chúa đã không mời gọi: “Anh  em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh  em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

            Hơn nữa, các thánh đã nêu cho con những gương mẫu tiêu biểu của đời sống Ki tô hữu. Các ngài đã sống Tám Mối Phúc Thật của Tin Mừng. Vì đây là bản Hiến Chương Nước Trời, là những con đường dẫn vào nước trời. Các Thánh là những người có cuộc sống phản ảnh cuộc sống của Chúa Giê su. Mỗi vị đã họa lại trong cuộc đời mình một nét độc đáo của khuôn mặt Chúa Giê su. Chúa Giê su là khuôn mẫu của mọi đời sống Ki tô hữu là mẫu mực cho mọi người noi theo. Các thánh là những người đã nắn đúc đời mình trong khuôn mẫu duy nhất của Chúa Giê su để khi nhìn vào đời sống các thánh giúp con nhận ra Cha trên trời.

            Lạy Chúa, đường nên thánh đòi hỏi nỗ lực của con, nhưng đồng thời cũng là sáng khởi của Thiên  Chúa. Con tiến bước trong sự thánh thiện là tùy thuộc ân sủng của Thiên Chúa và cũng tùy thuộc vào ý chí của con muốn nên thánh và mọi người đều có thể nên thánh. Nên thánh không dành riêng cho hạng người nào, nhưng chung cho tất cả mọi người tin Chúa, yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy, theo Tin Mừng Tám Mối Phúc Thật của Ngài. Trần gian là chiến trường, nơi con còn phải chiến đấu và biết kết hợp với sức mạnh của Chúa Kitô. Con chim kia cần phải có cánh mới bay được thế nào, thì bản than con cũng cần phải có ước ao, có chí hướng mới nên thánh được như vậy. Vì con đường nên thánh hệ tại việc tiến gần Thiên Chúa, nên giống Ngài hơn và bí quyết nên thánh nằm ở chỗ con biết đón nhận tình yêu của Chúa và để cho tình yêu đó làm chủ con. Khi một thọ tạo biết yêu thì mọi sự thay đổi hết.

            Lạy Chúa, con khát khao nên thánh, con muốn thánh hóa cuộc đời con để dâng cho Chúa. Vậy xin Chúa giúp đỡ con, ban ơn cho con được khử trừ các nết xấu tập các nhân đức, biết chống trả trước cám dỗ, biết hy sinh từ bỏ mình, để sống theo kỷ luật và thi hành các việc thiêng liêng sốt sắng. Sức riêng con tuy hèn yếu, nhưng trông cậy vào Chúa Giê su, con sẽ cố gắng trong ơn nghĩa Chúa luôn.

            Lạy Mẹ Maria, con xin dâng phó cả cuộc đời con cho Mẹ, xin Mẹ giữ gìn và thương bầu cử cho con trước nhan Chúa. Amen
114.864864865135.135135135250