19/04/2020
292
“Từ cảm nghiệm đến suy tưởng và ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh”
 
Hôm nay, con tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì hồng ân cứu độ Chúa đã ban cho con qua Chúa Giêsu Phục Sinh mà con được đón nhận do Thiên Chúa ban tặng và con cần có nhiệm vụ phải loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả mọi người. Với công cuộc truyền giáo của thiên niên kỷ thứ ba, đặc biệt trong đại dịch Covid 19, Hội Thánh cần những con người dám sống, những con người dám dâng hiến đời mình cho Chúa Giêsu và chấp nhận những thách đố của cuộc sống dâng hiến.

“Cha ước ao có một lễ kính thờ Lòng Thương Xót của Cha” (NK 49). Và lễ này được đặt cao nhất trong tất cả những yếu tố của việc sùng kính lòng thương xót Chúa được mặc khải cho thánh nữ Faustina. Faustina _vị tông đồ của lòng thương xót Chúa. Tất cả đời sống của chị được tập trung vào việc liên lỉ cố gắng đạt đến một cuộc kết hiệp ngày càng mật thiết hơn với Thiên Chúa và quên mình cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Việc chọn Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh làm ngày lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa mang một ý nghĩa thần học sâu xa, nói lên mối tương quan gần gũi giữa mầu nhiệm Phục Sinh cứu độ với mầu nhiệm Lòng Thương Xót Chúa. Điều này được Tin Mừng Gioan khẳng định qua trình thuật Đức  Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ (Ga 20,19-31). Tin Mừng hôm nay nổi bật hơn cả là tông đồ Tôma. Trong biến cố phục sinh không chỉ có Tôma  là tỏ ra nghi ngờ mà các tông đồ khác cũng còn bán tín, bán nghi cho dù các ông đã được các phụ nữ cho biết là đã gặp Chúa phục sinh hiện ra, cho dù các ông cũng được chính Chúa phục sinh hiện đến và chúc bình an. Trong số các môn đệ mà vẫn còn nghi ngờ mà vẫn còn bán tín, bán nghi đó thì chẳng ai đưa ra một lời thắc mắc nào. Bán tín bán nghi nhưng không nói gì cả, riêng Tôma thì đưa ra một đòi hỏi quyết liệt “nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”(Ga 20,25). Con nhận thấy rằng Tôma không phải là một người cản trở đức tin mà là vị tiền hô của đức tin. Khi đòi hỏi như thế thì Tôma không có ý thách thức Chúa, nhưng khi đòi hỏi như thế thì Tôma muốn có một cái nhìn đúng đắn về Chúa Giêsu phục sinh, muốn cảm nhận được tình yêu của Ngài qua cuộc tử nạn và Phục Sinh. Được chứng kiến những dấu đinh, những vết thương ở cạnh sườn Chúa Giêsu, Tôma nhận thấy rằng đó là dấu chứng của một tình yêu tự hiến. Nhờ đó mà Tôma tuyên xưng Đức tin: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Sau khi ông hiểu ra Đức Giêsu chính là Thiên Chúa của lòng thương xót. Thiên Chúa đang mang trên mình thương tích của lòng thương xót mà ông đã được sờ tận tay, thấy tận mắt. Cùng với thánh Tôma con nài xin Chúa ban cho con ơn Đức tin để con dám tin Đức Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót, để con dám đón nhận và sống ơn gọi Kitô Hữu là “nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện” (Mt 5,48), bằng thương xót như Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tin là tin Thiên Chúa của lòng thương xót, tin Thiên Chúa luôn rộng lượng xót thương, tin Thiên Chúa xót thương ai có lòng thương xót, tin duy nhất Lòng Thương Xót mới ban ơn Bình An và con sẽ là người được Thiên Chúa chúc phúc vì, đã “không thấy mà tin”.

   Trong Tin Mừng thánh Gioan hôm nay cũng không thấy thuật lại, cũng không thấy mô tả thánh Tôma đã xỏ hay thọc tay vào dấu đinh của Chúa. Ở đây có ý cho thấy là thánh Tôma cảm nghiệm Chúa Giêsu phục sinh cho ông thấy rồi và ông cảm nghiệm mà thôi.  Lời quả quyết của Tôma ở trong Tin Mừng hôm nay như muốn nói với những người - những đan sĩ Đa Minh – những người theo sát Chúa KiTô và chọn lựa Chúa KiTô là đối tượng duy nhất của mình rằng : những dấu đinh ở chân ở tay và nếu những vết thương ở cạnh sườn của Chúa Giêsu, con không thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, đó là một tình yêu cứu độ và nếu như con không để cho những dấu đinh, những vết thương trong cuộc tử nạn của Chúa đi vào đời sống của con thì con cũng không thể nhận ra giá trị của đau khổ trong cuộc đời. Và nếu như mọi người xung quanh con cũng không nhận thấy hoặc nói rằng nếu như tôi cũng không nhận thấy những vết đinh, những vết thương ở trong đời sống của người Kitô hữu thì tôi cũng không tin vào đạo Chúa. Vậy con suy nghĩ về những lời này thế nào?

Có thể nói là Tôma là tông đồ đã đi tiên phong trong hành trình Đức tin từ cảm nhận đến sống và loan báo sứ điệp Tin Mừng. Theo thánh truyền cho biết thì Tôma sau này ông đã đi khắp nơi, ngay cả châu Á để loan báo Tin Mừng Phục Sinh.  Để dẫn mọi người đến một đức tin vững chắc, một tình yêu mến Chúa nồng nàn tha thiết. Con chỉ có thể cảm nghiệm được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa khi con quỳ xuống để chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong chính đời sống của con và con chỉ có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa khi con cũng biết cảm thông, biết chia sẻ những đau khổ của tha nhân. Con chỉ có thể nhận ra giá trị tình yêu qua đau khổ khi con biết đón nhận đau khổ, thử thách gian nan trong cuộc sống.   

Xin thánh Tôma bầu cử cho con để con biết chiêm ngắm, biết cảm nhận, biết theo sát Chúa KiTô trên con đường thập giá, biết tin tưởng vào sự tất thắng của Chúa qua mầu nhiệm Phục Sinh. Để con trở nên nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa cho cuộc sống của con và cho Giáo Hội. “Hôm nay, Chúa cho tôi biết cơn nghĩa lộ của Người đối với nhân loại, ngày tháng của họ đang bị rút ngắn vì tội lỗi họ. Nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển, tức là các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu” (trích Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi_Nk số 1434_ cuả thánh nữ Faustina). Đang trong cơn đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới này, xin thánh Faustina cũng không quên lời hứa  “Sứ mạng của tôi sẽ không chấm dứt khi tôi chết. Tôi sẽ vén bức màn thiên đàng để mọi người cảm phục lòng nhân từ của Chúa”(Nk 281).  
114.864864865135.135135135250