06/10/2019
48


 Kính Đức Mẹ Mân Côi

                          Mẹ Maria ở đâu Chúa Giêsu ở đấy!


         Chuỗi Mân Côi làm lòng con lắng xuống thanh thản, bình an để nghe lời Thiên Chúa và sống lời đó như Mẹ. Trong tháng đặc biệt này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng chọn làm tháng truyền giáo. Là một tập sinh của  Đan viện kín con rất tự hào được làm con của Mẹ, được cùng làm tông đồ với Mẹ qua lối cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, một việc làm để tỏ lòng kính yêu Mẹ. Trong kinh Mân Côi có “Mẹ của Chúa Giêsu ở đấy”, và Chúa Giêsu được mời đến (Ga 1,1-2) tham dự với những người con của Chúa.


        Mẹ Maria là Nữ Vương rất nhân từ, rất quảng tâm, một việc kính tôn nhỏ mọn cũng được thưởng công bằng những ân huệ đặc biệt. Trong Thánh Kinh con gặp thấy nhiều trình thuật, đoạn văn liên quan đến kinh Mân  Côi. Theo các đoạn văn ấy con có một ít tâm tình trong muôn vàn vinh dự khi nói về Mẹ.

        Trước hết Mẹ là Nữ tỳ của Chúa, như trong bài trích Tin Mừng ngày lễ hôm nay (Lc 1,26-38). Ai cũng biết chính Mẹ đã tuyên xưng như vậy trong giây phút long trọng Mẹ đón nhận sứ điệp Tin Mừng Chúa gửi cho loài người. Mẹ đã thưa "xin vâng" làm điều kiện tất yếu cho việc nhập thể và cứu chuộc của Chúa Giêsu được thể hiện. Mẹ là Nữ tỳ của Chúa ở Bêlem và Na-da-ret, khi Chúa Giêsu Hài Nhi sinh ra và khi Chúa Giêsu lớn lên, Mẹ đã chăm sóc người Con một cách chu đáo tận tình. Mẹ là Nữ tỳ  rất khiêm hạ của Chúa trong suốt cuộc đời Chúa sống công khai giảng Tin Mừng. Mẹ là Nữ tỳ đau khổ khi đứng dưới chân Thánh Giá,  lúc Chúa hấp hối và chết giữa cực hình...


        Mặt khác, ở mỗi mầu nhiệm, Đức Maria lại hiện diện với danh hiệu mẹ Hiệp công cứu chuộc, liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu để cứu rỗi nhân loại. Không những Mẹ đã chịu thai Chúa, sinh hạ Chúa, dưỡng dục Chúa, mà còn hiến dâng Chúa Giêsu cho Chúa Cha trong đền thờ và trên núi Sọ. Chính vì Mẹ đã cộng tác vào việc cứu chuộc ấy nên Hội thánh xưng tụng Mẹ Đồng Trinh là Đấng Hiệp công cứu chuộc, là Đức Mẹ Bảy Sự...

        Chúa Giêsu là Hôn phu của nhiệm thể Hội Thánh thì Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Chúa Giêsu toàn năng do bản tính, còn Mẹ Maria là đấng đầy ân sủng. Chúa đã ủy thác cho Mẹ trong một di ngôn vào chiều thứ Sáu chịu nạn. Mẹ cùng hiện diện trong nhà tiệc ly với các tông đồ để lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần (x. Cv, 1,12-14). Từ đó, Mẹ vẫn săn sóc ân cần các phần tử trong Hội Thánh để nhờ ơn cứu giúp của Mẹ Chúa Cứu Thế mà đến với Con Mẹ. Đã cộng tác vào chương trình cứu chuộc, thì bao lâu việc cứu chuộc của Chúa Kitô còn tiếp tục, bấy lâu Đức Mẹ vẫn còn cộng tác nghĩa là từ khởi sự cho đến hoàn thành.

       Là Nữ tỳ của Chúa, Mẹ Hiệp công cứu chuộc, Mẹ Hội Thánh, Mẹ hiện diện ở từng mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi. Vì thế đọc kinh Mân Côi là một phương cách cầu nguyện rất sâu xa mà dễ dàng, có thể đọc ở mọi nơi, mọi lúc.

              Chúa Giêsu Kitô vẫn còn tiếp tục “nhập thể” trong thế giới hôm nay. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha vẫn cần đến những tín hữu có tâm hồn như Đức Maria. Ngài vẫn hỏi ý, mời gọi con cộng tác với Ngài. Ngài không “truyền tin” cho con qua trung gian một sứ thần, nhưng qua những biến cố tầm thường hay quan trọng trong cuộc sống, qua những nhu cầu khẩn trương của con người. Nếu con cất tiếng xin vâng như Mẹ chấp nhận để ơn Chúa Thánh Thần “ùa” vào đời con, thì con sẽ có khả năng cưu mang và “sinh ra” Đức Kitô cho thế giới hôm nay, để bất cứ nơi nào con hiện diện thì mọi người nhận ra Đức Kitô ở đó. Ngày nay Đức Kitô vẫn cần những người mẹ và anh chị em quảng đại đón nhận Lời Chúa và sinh hoa kết trái như Mẹ Maria: "Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành" (Lc 8,21).


Mẹ ơi, con hứa sẽ siêng năng lần hạt cách ý thức hơn. Khi đọc các kinh Lạy Cha, Kính mừng, tâm hồn con cũng mở rộng để thông công những tâm tình của Chúa và Đức Mẹ. Mỗi kinh Kính mừng phải là một nét gợi lại đời sống của Đức Mẹ, qua các mầu nhiệm Vui-Thương-Mừng-Sáng, con xin Mẹ ghi những tâm tình đó vào tâm hồn con.      

  Như thế, phép lần hạt sẽ trở nên lương thực nuôi dưỡng linh hồn con, nên nguồn yên ủi con khi lo buồn, nên sức mạnh nâng đỡ con khi gian khổ, nên ánh sáng soi dẫn con khỏi lầm lạc, nên thuốc bồi dưỡng cho gia đình con hòa hợp yên vui, nên đường đưa con về quê Trời. Điều cơ bản để ơn Mẹ đổ xuống trên con là con phải có tâm hồn thanh sạch và bền tâm. Con xin mẹ thương giúp con. Con cậy vào lòng từ mẫu của Mẹ mà nài xin!

 

114.864864865135.135135135250