02/06/2019
114

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm C

Lc 24, 46 – 53

“Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời ”

LỜI NGƯỜI RA ĐI

Trong đời người, ai chưa một lần phải ly biệt người thân yêu! Ai lại không phải sống trong cảnh nhớ nhung da diết về một người đã ra đi! Ai lại chưa một lần bịn rịn…! Chắc hẳn mỗi người đều có kinh nghiệm chia ly, và thường thì ta sẽ nhớ rất rõ những lời của người ấy nói trước khi ra đi, nhất là những lời dặn dò hay trăn trối.

Hôm nay, bài Tin Mừng cũng cho tôi biết về việc Chúa Giesu về trời, chia tay với các môn đệ, Người không còn ở với các môn đệ xét về tự nhiên thể lý nữa. Nhưng rồi Người sẽ hiện diện với họ sâu hơn, sát hơn và mang tính cách siêu nhiên “Thầy ra đi và đến cùng anh em” (Ga 14,28)

Những lời nhắc nhớ và sứ vụ

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kito phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” Đây là lời nhắc nhở các môn đệ, không bao giờ được quên điều này. Một khi đã được nhìn thấy Chúa sống lại và được vinh hiển; một khi các ông đã được nếm hưởng chút vinh quang phục sinh; một khi người ta đã được nếm hưởng niềm vui chiến thắng thì dễ ngủ quên trên chiến thắng mà quên rằng muốn cho vinh quang được bền vững thì phải luôn nhớ Chúa Giesu đã phải qua đau khổ rồi mới đến vinh quang. Đây là cốt lõi, là nền tảng và tất cả niềm tin Kito Giáo. Chúa Giesu đã đến thế gian để thực hiện chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã cho loan báo từ ngàn xưa qua miệng các Ngôn Sứ. Ngài đã làm ứng nghiệm hoàn toàn các lời Kinh Thánh đã chép về Đấng Mesiah. Và Người không đến theo kiểu thế gian vẫn mong đợi, Người đến âm thầm, sống ẩn dật ở giữa thế gian, đã chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba Người đã sống lại để những ai tin vào Người thì được sống.

Tôi nhớ có lần, một Sor hỏi tôi, ‘Nếu chỉ được nói một câu ngắn để nói về Thiên Chúa của mình cho một người vô thần hoặc khác niềm tin, thì em sẽ nói gì?’ Tôi trả lời, ‘Em sẽ nói, Thiên Chúa là Tình Yêu, Đạo chúng tôi là đạo yêu thương!’ – ‘Ồ! Điều đó thì có khác gì với các tôn giáo khác đâu, vì đạo nào chẳng dậy người ta yêu thương. Hãy biết đâu là cốt lõi niềm tin của chúng ta. Từ những ngày đầu, các Tông Đồ đã ra đi rao giảng cái gì? Chỉ có một điều thôi, đó là: Đức Giesu Kito, Người đã phải chịu khổ hình, đã chết và đã sống lại vì chúng ta’. Cám ơn Sor, bài học của Sor hôm nay em vẫn nhớ. Và, tôi đã lại thấy nó ở đây trong lời nhắn nhủ sau cùng của Chúa Giesu với các môn đệ trước khi Người được rước lên trời.

Người lại thêm, “phải nhân Danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Gierusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. chính anh em là chứng nhân về những điều này”. Lệnh truyền này nêu lên cho tôi hai chiều kích của sứ vụ:

1-    Rao giảng bằng lời nói

2-    Rao giảng bằng đời sống – chứng nhân

Bằng lời nói, thì chắc hẳn các Tông đồ xưa mạnh mẽ hơn tôi bây giờ, các ngài có thể nói, “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt và tay chúng tôi đã được chạm đến, chúng tôi không thể không nói ra.” Như thế, điều các ngài rao giảng là rất có giá trị và xác thực. Và các ngài đã liều cả mạng sống để làm chứng cho điều mình rao giảng. Phần tôi, tôi sẽ thực hiện lệnh truyền này của Chúa trong thời đại này thế nào? Bởi tôi không được nghe tận tai, thấy tận mắt, và tay tôi cũng không sờ chạm tới, nên tôi làm sao dám nói cho người khác nghe và tin tôi được?. Tôi nghĩ, con đường đưa tôi đến với Người thế nào? Tôi đã được nghe loan báo qua Hội Thánh Chúa, tôi đã được thừa hưởng niềm tin ấy từ các Tông Đồ. Không phải tôi đã được nghe, thấy, sờ chạm tới bằng giác quan thể lý nhưng là nhờ Đức Tin được gieo vào lòng tôi. Nhờ tin, tôi nghe biết Chúa qua Lời của Người; nhờ tin, tôi thấy Chúa hoạt động trong Hội Thánh, nơi các Thánh, các chứng nhân; cũng nhờ tin, tôi được sờ chạm tới, được cảm nếm những mầu nhiệm cao cả nơi bàn tiệc Thánh Thể. Vì thế, tôi có thể mạnh dạn rao giảng nhờ lòng tin, và trở thành những chứng nhân của Chúa Phục Sinh bằng chính sự biến chuyển nhờ sức sống nội tại – đó là sức sống của Chúa – để tôi sống được như Người muốn và làm chứng cho những điều ấy.

Quà tặng tình yêu

“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa.”

Thánh Thần là Quà Tặng Tình Yêu nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, đã được trao ban cho các môn đệ. Chính Thánh Thần là Đấng sẽ ở luôn, ở mãi với các môn đệ. Và không phải chỉ có Chúa Thánh Thần mà thôi! Mà là sự hiện diện của cả Ba Ngôi Thiên Chúa để ở cùng với các môn đệ. “Thầy ra đi và đến cùng anh em.” Người ra đi về mặt thể lý nhưng đồng thời lại đến và ở lại mãi về mặt siêu nhiên. Thánh Thần là chính Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, là mối dây hiệp nhất Ba Ngôi, được trao ban cho các môn đệ để họ cũng được hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau.

Một Sor đã cao niên người Nhật Bản, khi đến Việt Nam để tìm ơn gọi và thành lập cộng đoàn, đã quy tụ được một số chị em trẻ, người Việt Nam. Sor không biết nói tiếng Việt, tiếng Anh cũng không biết; còn chúng tôi cũng không biết nói tiếng Nhật, tiếng Anh thì bập bõm. Vậy mà vẫn sống với nhau vui vẻ. Trong dịp Sor về nước để nghỉ hè, thì không thể quay trở lại Việt Nam vì không thể gia hạn thêm Vida, mặt khác, tuổi Sor cũng đã quá cao cần được nghỉ hưu. Tuy vậy Sor vẫn không quên nhắn nhủ cho chúng tôi, ‘Các em đừng lo lắng về ngôn ngữ! Hãy nói bằng ngôn ngữ của trái tim – ngôn ngữ của tình yêu – thì chúng tôi đều có thể hiểu được.’

Vâng, ngôn ngữ của tình yêu là ngôn ngữ duy nhất mà mọi người và mọi loài thọ tạo đều có thể hiểu được. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và mọi loài bằng tình yêu và trong tình yêu. Chính nơi tháp Baben, mà con người bị chia rẽ vì ngôn ngữ bất đồng, khiến không ai hiểu được ai, thì ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ là ngày mà con người sẽ được hoàn toàn hiệp nhất với Thiên Chúa, với nhau và với mọi loài nhờ một ngôn ngữ chung nhất trong Thánh Thần, và ai cũng có thể hiểu được. Từ đó có thể đồng tâm nhất trí để xây dựng, không phải tháp Baben, mà là xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kito, là Hội Thánh. Quà tặng này, ngày nay, lại càng cần thiết hơn biết mấy!

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giesu, ngày Chúa về trời, Chúa đã hứa sẽ ban Thánh Thần để ở lại với chúng con luôn mãi. Xin hãy đến! Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến! Xin Chúa đến trong Hội Thánh Chúa, trong thế giới, trong cộng đoàn và trong mỗi tâm hồn chúng con, làm cho chúng con được đổi mới, được ngày càng gần với Chúa hơn và sống xứng đáng với Chúa hơn.

114.864864865135.135135135250