11/11/2018
123

                            

HAI ĐỒNG TIỀN - HAI THÓI HƯ

  Lời Chúa hôm nay đi vào tâm trí con điều suy tư rất là khó lý giải: nhìn vậy mà không phải vậy. Chúa Giêsu đánh gia không do số lượng đồng tiên, không dựa vào hình thức bên ngoài nhưng do tấm lòng bên trong, dựa vào tinh thần đạo đức đích thực và cần ý thức về bản chất.

 Tin mừng hôm nay nói về thái độ của Kinh sư, Biệt phái, là nói về con. Lâu nay con suy nghĩ và hành xử, hệt như thế. Và Chúa đã thẳng thắn khiển trách các thói hư tật xấu của Kinh sư và Biệt phái “ Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”. (Mc 12, 40). Hai thói điển hình đó là:

 Thói hiếu danh. Hiếu danh bên ngoài: ao ước được người khác ca tụng về mình, khen mình, để ý tới mình từ giọng nói, dáng đi, trí óc, tài năng…. Con cũng lấy làm thích lắm Chúa ạ. Còn hiếu danh thiêng liêng: thích người khác ca tụng về đạo đức của mình: thánh thiện, chăm chỉ, ngoan hiền…. con cũng vui thích. Và Chúa biết rõ con hằng ao ước các điều ấy. Nhưng con xin Chúa khoan giận và cho con cơ hội chữa bệnh này.

 Thứ hai là thói kiêu căng. Con biết là Chúa luôn nhắc nhở các môn đệ cảnh giác những Kinh sư có thói xấu này. Khốn cho con, con cũng rơi vào thói này. Biểu hiện là tự cho mình hơn người: tốt hơn, giỏi hơn người khác, rất thích so sánh mình với người khác và cho mình trổi vượt hơn cả. Loại hai của kiêu căng là: tự đề cao mình trước mặt Thiên Chúa. Tự nghĩ mình xứng đáng với ơn của Chúa ban cho. Cậy công khi mình có tiến bộ, hay mình làm được việc, hoặc mình làm lợi cho nhà dòng. Và hậu quả sẽ bị lệch lạc không còn có cái nhìn đúng về bản thân và người khác nữa. Thật nguy hại biết bao!

 Diễm phúc cho con là được Thần Khí Chúa đẩy con vào Đan viện để sửa. Nhờ vậy mà phong thái sống phô và bày nơi con đã được giảm bớt đi. Chứ nếu con mà còn ở ngoài thế gian thì ước muốn phô trương sẽ lên cao vút tầm. Chắc chắn là vậy!

Nhìn Chúa Giêsu, nghe lời Chúa nói ở trình thuật tiếp theo thì sự tương phản được thấy rõ giữa thái độ của bà góa nghèo hèn và Kinh sư đầy uy nghi, xúng xính, bệ vệ. Thánh Maco nay diễn bày câu chuyện thoạt xem có dáng vẻ “ không tưởng”. “ Một bà góa nghèo…bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm…bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12 ,42-43). Chúa Giêsu ơi “ trị giá một phần tư đồng bạc Roma” thì chỉ có Chúa mới khen, mới nhìn nhận đúng. Còn mắt con người thì khó phân biệt được đúng giá trị để hiểu và trân trọng. Thường thì con sẽ nhớ lâu, sẽ ghi ơn, cảm ơn những món quà to lớn, hay số tiền nhiều. Vậy nên hôm nay Chúa cho con thuốc chữa bệnh đó là: Học Khiêm Nhường.

Bà góa hôm nay là hình ảnh lý tưởng của người chẳng là gì, nhưng lại có tất cả. Có được sự cao cả, Chúa hứa ban. Người môn đệ là người tự coi mình như không có. Hôm nay con cũng noi gương bà góa trong Tin Mừng: bỏ hết tài sản hai đồng kẽm vào thùng thì con cũng xin bỏ hai thói hư tật xấu của con vào Lòng Thương Xót Chúa. Cũng như bà góa nghèo, đó là tất cả tài sản của con có: hiếu danh và kiêu ngạo. Xin Chúa đừng khinh chê!

 Con ao ước được sống trọn vẹn cho Chúa, quy hướng về Chúa. Chúa là tất cả. Con không là gì cả. mọi sự của con là của Chúa.  Amen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

114.864864865135.135135135250