06/01/2019
112

          Chúa Tỏ Mình ra cho những tâm hồn thiện chí !

   Hiển linh : chỉ việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, xuống thế làm người, Chúa Tỏ Hiện chính mình Ngài ra với loài người. Thiên Chúa hiển linh giữa loài người và đã nâng địa vị con người lên rất cao là được làm con Thiên Chúa. Trong ngày lễ hiển linh hôm nay, là dịp con ý thức sâu sắc hơn nữa về địa vị cao quí của con, để tạ ơn Chúa và nguyện sống xứng đáng hơn với địa vị cao quí đó.

   Trình thuật Tin Mừng đưa ra những chi tiết tương phản nhau một cách lạ thường.

   Giữa Giêrusalem và Bêlem : Giêrusalem thủ đô hoa lệ, trung tâm văn hóa chính trị của nước Do Thái,nhưng đã khước từ, không đón tiếp Đấng Cứu Thế. Trong khi đó, Bêlem, một thị trấn bé nhỏ nghèo nàn lại là nơi đón tiếp Đấng Cứu Thế hạ sinh.

   Giữa những người Israel và người lương dân : Các bậc chức sắc thông thạo Kinh Thánh, nhưng chỉ ngồi im tại kinh thành, không chịu lên đường, nên không gặp được Vua dân Do Thái. Trái lại ba nhà đạo sĩ mà ta quen gọi là Ba Vua, là những người ngoại đạo,không am tường Kinh Thánh, vì chịu khó tìm kiếm, suy đoán của họ đã dẫn bước chân của họ tới Bêlem.

   Giữa Hêrôđê và Ấu Chúa : Hêrôđê được gọi là Vua, nhưng lại lo sợ mất ngai vàng, chỉ vì một trẻ sơ sinh mới ra đời. Trong khi đó, Đức Giêsu Kitô, Vua Trời vẫn bình an không có gì là đe dọa, trấn áp, sợ hãi, trong khung cảnh trong sáng, dịu dàng, luôn mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người dù xa, gần.

   Nhìn bức tranh tương phản trên, làm sao tránh khỏi suy nghĩ và bận tâm được? Đấng Cứu Thế đến rất bất ngờ, không theo cơ chế. Người không đến trong cung điện sang trọng nhưng đến trong một chuồng bò tăm tối, hôi tanh. Người không đến trong quyền lực nhưng trong sự yếu đuối, khiêm nhường tột bậc.

   Nhìn ngắm những tương phản ấy khiến con lo sợ. Không phải cứ có đạo là gặp được Chúa. Không phải cứ giỏi giáo lý là biết Chúa. Không phải cứ là nữ tu mới tiếp cận được Chúa dễ dàng. Muốn gặp được Chúa phải có thiện chí đi tìm. Muốn biết Chúa phải dấn thân lên đường.

   Ba vua là những người ngoại đạo đến từ rất xa, nhưng đã trở lên gương mẫu cho con trong việc đi tìm và hiểu biết Chúa. Các Ngài quả là có một tâm hồn thiện chí.

   Là những tâm hồn thiện chí, luôn luôn khao khát điều lành, nên các Ngài luôn để tâm tìm kiếm. Đêm đêm ngước mắt lên trời, cố dò tìm dấu vết thần linh. Chắc chắn không phải chỉ trong phút chốc mà các Ngài phát giác ra ngôi sao lạ, nhưng phải trải qua nhiều năm tháng chiêm ngắm bầu trời, cặn kẽ theo dõi sự chuyển dịch của các vì tinh tú, các ngài mới nhận được ngôi sao lạ khi nó xuất hiện. Việc đi theo ngôi sao lạ cũng không đơn giản. Trước hết việc lên đường đòi hỏi các Ngài phải từ giã người thân, ra khỏi nhà, từ bỏ những sinh hoạt hàng ngày chấp nhận hy sinh gian khó bất chấp xảy ra trên đường đi. Thiện chí các Ngài rất cao, rất mạnh mẽ, lên khi ngôi sao biến mất các Ngài không nản lòng, bỏ cuộc, tìm mọi cách để tìm gặp được Chúa. Và niềm vui của các Ngài là đã được Chúa cho gặp.

   Cuộc sống của con là một cuộc tìm kiếm Chúa liên lỉ. Trong cuộc đi tìm, con cần có thiện chí như ba vua, biết dấn thân lên đường, biết phấn đấu, biết chấp nhận hy sinh gian khổ, biết kiên trì không nản lòng bỏ cuộc khi gặp thử thách.

   Ba vua không thể đến với Chúa nếu không có ngôi sao dẫn đường. Hôm nay con biết, Chúa rất mong muốn con hãy là một ngôi sao lạ, một ngôi sao sáng trong đời sống thánh hiến con đang sống. Là ngôi sao lạ, con phải biết loan báo tình thương của Chúa, đưa dẫn những tâm hồn thiện chí đến với Chúa.

   Là ngôi sao sáng, con phải biết mở rộng cõi lòng, đổi mới cách nhìn, quan tâm tới chị em, những người gần gũi đang cần con.

Trên mảnh trời ngày thường của con có rất nhiều dấu chứng, có rất nhiều vì sao. Chỉ có tâm hồn rộng mở chân thành tìm kiếm như ba nhà đạo sĩ, mới chọc thủng được cái thường tình, cái khó nghèo, cái thấp hèn, để nhận ra dấu chỉ và gặp được Hài Nhi.

Lạy Chúa! Xin làm cho con thôi nhìn bằng con mắt lý trí mà phải nhìn bằng con mắt trái tim !

114.864864865135.135135135250