Đền Thờ
Đền Thờ
/ 28
Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII – Thường Niên C Lc 21, 5 – 19 ĐỀN THỜ “Nhân vì có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng…” Đức Giesu đã cho thấy tất cả chỉ là phù hoa chóng qua, rồi thì sẽ chẳng ...
Tất Cả Đếu Được Sống
Tất Cả Đếu Được Sống
/ 37
TẤT CẢ ĐỀU ĐANG SỐNG Trước khi sống trong Đan viện tôi là một nữ tu dòng hoạt động, cộng đoàn mà tôi sống lúc bấy giờ nằm sát bên nhà thờ của Giáo xứ. Một trong các công việc phục vụ giáo xứ của chúng tôi lúc đó là cắm hoa trang trí bàn thờ, chúng ...
NIềm Vui Của Người Được Cảm Thông
NIềm Vui Của Người Được Cảm Thông
/ 45
Niềm vui của người được cảm thông! "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái  thương nhìn tới;" (Lc ...
Kiên Trì Cầu Nguyện
Kiên Trì Cầu Nguyện
/ 44
Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường niên năm C Lc 18, 1-8 “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?...” KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN Kiên trì trong cầu nguyện là điều mà Chúa ...
Chín Người Kia Đâu
Chín Người Kia Đâu
/ 47
          CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU? Trong đời sống đức tin, có nhiều khi con cảm thấy Thiên Chúa quá lớn lao, hoàn hảo và quyền năng, cùng lúc ấy con nhận thấy những bất toàn nơi mình, nơi những việc con ...
Mẹ Maria ở đâu Chúa Giêsu ở đấy!
Mẹ Maria ở đâu Chúa Giêsu ở đấy!
/ 49
 Kính Đức Mẹ Mân Côi                           Mẹ Maria ở đâu Chúa Giêsu ở ...
Nhận Biết Mình Đi Lạc Để Được Tìm Về
Nhận Biết Mình Đi Lạc Để Được Tìm Về
/ 42
Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C - Lc 15, 1-32 NHẬN BIẾT MÌNH ĐI LẠC ĐỂ ĐƯỢC TÌM VỀ Khi đọc và suy niệm cả ba bài đọc, nhất là bài Tin Mừng dài với ba dụ ngôn: Con Chiên Lạc, Đồng Quan Bị Mất và Người Cha Nhân Hậu. Một ý tưởng ...
BữaT Tiệc và Cửa Hẹp
BữaT Tiệc và Cửa Hẹp
/ 64
Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên -  Năm C Lc 13, 22 – 30 BỮA TIỆC và CỬA HẸP  “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Trước hết tôi xin kể câu chuyện kinh nghiệm của tôi về hai hình ảnh ‘Bữa tiệc’ ...
Lửa và Chất Đốt
Lửa và Chất Đốt
/ 67
LỬA VÀ CHẤT ĐỐT “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước ao phải chi lửa ấy đã bùng lên” Cha Anthony de Mello có kể một câu chuyện: Tại một ngôi làng hoang sơ kia, con người chưa biết đến lửa là gì: họ không có lửa để sưởi ấm, không có ...