Đức Tin Của Người Mù
Đức Tin Của Người Mù
/ 18
                             Đức Tin Của Người Mù Hầu hết mọi người đều sống bằng những câu chuyện. Và tôi, ...
Chuẩn bị bước vào Cuộc Thương Khó - Tử Nạn và Phục Sinh
Chuẩn bị bước vào Cuộc Thương Khó - Tử Nạn và Phục Sinh
/ 28
Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật II - Mùa Chay Năm A Mt 17, 1-9 "Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung Nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng". Chuẩn bị bước vào Cuộc Thương Khó - Tử Nạn và Phục ...
Bánh Lừa
Bánh Lừa
/ 32
BÁNH LỪA! “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” Tin mừng Chúa nhật thứ nhất mùa chay hôm nay kể về việc Chúa Giê su vào hoang địa để chịu cám dỗ. Biến cố này trong cuộc đời của Chúa Giê su được ...
Được Trở Nên Con Cái Của Cha
Được Trở Nên Con Cái Của Cha
/ 37
                        "... Được Trở Nên Con Cái Của Cha… "         "Thưa anh em, nói về đức ái ...
Muối và Ánh Sáng
Muối và Ánh Sáng
/ 37
" Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…  Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em, Đấng ngự trên trời" MUỐI và ÁNH ...
Tết - Cha Mẹ và Dòng Kín
Tết - Cha Mẹ và Dòng Kín
/ 63
                                           ...
Con Đường Đi Tìm Kiếm Thiên Chúa
Con Đường Đi Tìm Kiếm Thiên Chúa
/ 51
THÁNH GIOAN – CON NGƯỜI ĐI TÌM KIẾM THIÊN CHÚA VÀ Ý MUỐN CỦA NGƯỜI “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Israel” Tin mừng kể về Thánh Gioan - một con người đặc biệt, sống khác thường, ở một ...
Tỉnh Thức Và Săn Sàng
Tỉnh Thức Và Săn Sàng
/ 52
   Chúa nhật I. Mùa vọng. : Mt 24,37-44                TỈNH THỨC LÀ SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI  Tại sao có lúc tôi lại thích nhắm mắt : khi khóc, khi ngủ, và khi cầu ...
Tỉnh Thức Là Sẵn Sàng Chờ Đợi
Tỉnh Thức Là Sẵn Sàng Chờ Đợi
/ 76
     Chúa nhật I Mùa vọng : Mt 24,37-44                TỈNH THỨC LÀ SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI  Tại sao có lúc tôi lại thích nhắm mắt : khi khóc, khi ...