Đan Viện Đa Minh

Đan Vien Da Minh

572c, Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

danviendaminh@yahoo.com

84 6139 84822

THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN
THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN
/ 2823
Hiệp cùng Bà Cố, Thầy Đaminh Nguyễn Anh Tường và gia đình, chúng con dâng Thánh lễ và Cầu nguyện cho Ông Cố Đaminh Maria trong ngày giỗ 1 năm (24/12).   Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Ông Cố về hưởng nhan thánh Chúa; đồng thời xin Ông Cố phù hộ ...
Cầu cho linh hồn Đa Minh Maria
Cầu cho linh hồn Đa Minh Maria
/ 2921
Cầu cho linh hồn Ông Cố Đaminh Maria Nguyễn Văn Từ, Chúa gọi về ngày 24/12/2013, giỗ 1 năm ........................................................... ...
Cầu nguyện
Cầu nguyện
/ 2485
Cầu cho gia đình được bình an ...